Do roku 1989

V létě 1968 obnovil činnost 91. oddíl vodních skautů KOTVA pod vedením Ing. Jiřího Mladějovského - Mláděte. Protože v této době nesměly existovat koedukované oddíly, je na podzim 1968 založen 92. oddíl vodních skautek KOTVA. Jeho kapitánkou se stala Eva Mladějovská - Baby. Jako klubovna sloužil byt Mladějovských (naštěstí prostorný), kde se téměř každý den scházely družiny z obou oddílů. Pomocnou ruku k výstavbě vlastní klubovny nabídli vojáci z Horšovského Týna, kteří věnovali k rozebrání starou ubytovnu z dřevěných panelů. Ústav geodézie a kartografie pronajal pozemek u řeky a výstavba za pomoci rodičů i dětí mohla začít.

 

První zimní vánoční tábor obou oddílů byl na Haciendě "R" u Mariánských Lázní - zde byly složeny první skautské sliby.

  První zimní vánoční tábor - v horní řadě je druhá zleva kapitánka Baby, v prostřední řadě je druhá zleva Danka a ve spodní řadě je na pravém kraji Mládě a vlevo od něj Vlaďka)

 

 Na jarní prázdniny vyrazily opět oba oddíly na Antýgl na Šumavu, aby se zdokonalily v lyžařském umění. 20 nováčků skládá svůj slib.

Kaštan (91) a jeho lyžeBaby a hladovci

 

V červnu 1969 se koná v Plzni sraz všech vodních skautů z celé republiky - pro Plzeň velká sláva. Každý oddíl dostává jednu oplachtěnou dřevěnou pramici a náš oddíl navíc oddílovou vlajku, kterou ušila a vyšila dnes již zapomenutá maminka.

 

 28.6. - 30.7. 1969  -  Tábor v kraji jalovců -  Mezholezy

Prázdná louka a plné auto krajinek a ostatního materiálu. Všichni skautíci staví poprvé své stany, stožár, bránu, kuchyni ... Zúčastní se 3 družiny z 91.OVS, 2 družiny z 92.OVS a 1 družina pěšáků z Mariánských Lázní.

Dílo se ale nakonec podařilo!Trošku zafoukal větříček!Křesla pro kapitányÚčastnice prvního letního tábora 92.oddílu vodních skautek

 

V září 1969 se v Plzni konalo krajské kolo Svojsíkova závodu, náš oddíl vyhrává a postupujeme  jako jediné vodačky do celostátního kola v Praze.

Snad máme všechno!Už aby to vařilo!V ústředním kole náše hlídka skončila osmá, nechaly jsme se vyfotit s náčelníkem Junáka bratrem Rudolfem Plajnerem. Foto nám vlastnoručně podepsal.

 

V říjnu nás čeká další sláva - 26.10.1969  slavnostně otevíráme  naši klubovnu !!!

Dance již kdysi přirostla klubovna k rukám i k srdci26.10.1969  slavnostně otevíráme  naši klubovnuBratr Šiwo (střediskový vůdce)  křtí naše lodě - dřevěnou kánoi (Roxanu) a dřevěné pramiceKonečně se máme kde scházet - máme svoji vlastní klubovnu!

 

O prázdninách 1970 jedeme na tábor do Jetenovic - opět s 91. OVS, ale tábory jsou tentokrát oddělené. Nikdo ale netušíme, že tento tábor je pod skautskou hlavičkou pro nás poslední.

 

Na konci roku 1970 je skautská organizace zakázána. Oddíly mají dvě možnosti - oddíl rozpustit a veškerý pracně nashromážděný materiál (včetně klubovny a lodí) odevzdat pionýrské organizaci. Druhou možností je pokračovat v činnosti ale pod hlavičkou Pionýra. Náš oddíl zvolil druhou možnost, protože jsme si říkaly, že není důležité pod kým děláme, ale co děláme. Bohužel hodně děvčat (hlavně rodičů) se s tím nesmířila a z oddílu odešla. Oddíl se spojil s 75. oddílem Červená stopa a pokračoval si ve stejném duchu dále.

 

V létě od 3. - 25. července 1971 jsme se vydali na putovní tábor, kdy jsme přešli celou Šumavu.

 

Oddíl funguje ještě několik let pod vedením Petra Zýky - Čochtana. V létě jezdíme na putovní tábory na vodu - Lužnice, Vltava, Hron apod. V zimě se touláme na běžkách hlavně po Šumavě. Přes rok se scházíme v klubovně na různá pokecání s kamarády. Pak se ale začínáme rozcházet - kamarádi studují mimo Plzeň, jiné zájmy, svatby atd. 


Nikdo v té době ani netuší, že historie tohoto oddílu bude za několik let pokračovat, že klubovna zase ožije skautským životem.

 

Dle podkladů bývalé kapitánky našeho oddílu Evy Šmádlové sepsala

Dana Šnebergerová dne 3.12.2003