16.–17.4.2011 Odemykání plzeňských řek

Každoročně naším přístavem pořádaná akce, kdy jsou slavnostně odemčeny plzeňské vodní toky Neptunem. Víkend je spojený s hrami a volným splutím některého z toků.