Brigáda - hrábě

Sraz na brigádu pod mostem u klubovny v sobotu v 7:30, návrat v odpoledních/večerních hodinách. Seznam přihlášených-tj. počítáme s nimi-najdete v plánu akcí. Pokud možno hrábě s sebou.