15.–16.10.2011 Zamykání plzeňských řek

Každoročně naším přístavem pořádaná akce, kdy jsou slavnostně uzavřeny plzeňské vodní toky Neptunem. Víkend je spojený s hrami a volným splutím některého z toků.