Historie

V této části našich stránek se dozvíte něco o naší historii. Ta by se dala rozdělit na část před rokem 1989, kterou mnoho z nás zná pouze z vyprávění, a na část po roce 1989, kterou jsme my, současná Admiralita, již v oddíle celou zažili. Ano znamená to, že již většina z nás, skautuje přes 20let...