Info k výpravě s Hiawathou

Informace přidány k akci.