Plán akcí a schůzka rodičů

Doplněn plán akcí a byla naplánována schůzka rodičů. Prosíme všechny o účast.