Přidán plán akcí na rok 2013

Doplněny akce do letního tábora 2013.