Přihlašovadla

Odevzdejte prosím přihlašovadla a i zálohy za akce. Pro Vás je to jeden papír, ale pro nás důležité podklady pro plánování a určitá pojistka, že opravdu děti mají zájem jet a že s tím počítáte. V současné situaci 14dní po termínu odevzdání bychom museli většinu akcí zrušit pro nedostatečný zájem.